Presentatie Algemene Leden Vergadering

10 februari hebben wij een algemene leden vergadering gehad.
Hier is een presentatie gegeven over hoe de boksvereniging er volgens haar leden voor staat. Ook is er een plan gepresenteerd hoe de trainers verder willen.